Dlaczego warto inwestować w działy IT

Dlaczego warto inwestować w działy IT?

Żyjemy w erze informacyjnej,  w której zwycięża ten kto dysponuje szybkim i prostym dostępem do wszelkiego rodzaju danych. Nie jest więc odkryciem, że o sukcesie w biznesie decyduje szybka wymiana informacji.

Z tego wynika prosty wniosek –  jednym z największych potencjałów w zasobach organizacji są ludzie w działach IT.

Z biznesowego i rekruterskiego doświadczenia zauważam różne podejścia do inwestowania
w zasoby ludzkie obszaru nowych technologii.

Duże międzynarodowe koncerny, są bardzo świadome swoich potrzeb w zakresie sprawnego
i bezpiecznego przekazu danych, w związku z tym inwestują w doświadczonych pracowników IT.

Ale nie tylko duzi gracze wiedzą gdzie należy położyć nacisk na wzrost zasobów ludzkich aby zapewnić sobie pozycję rynkową. Wiele mniejszych firm o zasięgu lokalnych dostrzega wagę i rolę prężnych działów IT.

Owo dostrzeżenie roli i znaczenia we wzroście biznesu dla organizacji przekłada się na wydanie konkretnych pieniędzy, czyli inwestycje. I tu pojawiają się różnice w poziomach tychże inwestycji , które najczęściej wynikają z:

– zasobności firmy (bilans i wys. dochodu),

– świadomości biznesowej i znajomości trendów rynkowych,

– sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa – cele, strategia, wizja,

– struktury organizacyjnej – przepływ zadań i odpowiedzialności za realizację celów,

– strategii personalnej i założonego budżetu na wynagrodzenia.

Z przyjemnością zauważam, że coraz częściej ci mniejsi gracze ze spłaszczoną strukturą organizacyjną (mniej pionowych zależności w podległości i decyzyjności zespołów), potrafią świadomie dobierać kadrę pracowniczą i dokładnie widzą w które grupy specjalistów warto inwestować.

Zatem aby zapewnić firmie wzrost wartości aktywów poprzez wzmacnianie konkurencyjności na rynku, który oparty jest na szybkiej informacji i bezpiecznym strumieniu danych, to zdecydowanie warto inwestować w rozwój zasobów działów IT .