Profil idealnego programisty

 

Jak zbudować profil idealnego Programisty – jak prezentować (sprzedać) swoje kompetencje ?

Z obserwacji działań wysoko wyspecjalizowanych inżynierów IT wnioskuję, że kluczem do sukcesu  jest świadome i konsekwentne budowanie swoich doświadczeń oraz ekspertyzy, a następnie umiejętna sprzedaż swoich kompetencji na rynku – ponownie biznes !

Wobec tego nasuwa się kolejne pytanie: jak to zrobić ?

Beneficjenci umieszczonych w raportach płacowych widełek wynagrodzeń, zapewne odpowiedzą: poprzez angażowanie się w projekty, które pozwolą zdobyć różnorodne doświadczenia lub wąską specjalizację – wedle preferencji,  profesjonalnemu budowaniu swojego wizerunku i własnej marki na rynku pracy oraz w środowisku IT. Aż wreszcie, poprzez sukcesywne wzbogacanie profilu zawodowego o kolejne „skille” i poziomy znajomość fachu .

Co zawiera zatem profesjonalny profil Programisty?:

  • aktualną specjalizację tj. kim jestem i jak się pozycjonuję w swoim fachu np. Freelance Software Developer,
  • kwalifikacje wraz z poziomami ich biegłości np. programowanie w jęz. python – ekspert
  • określenie czasu doświadczenia pracy w danej kompetencji np. programowanie w django – 2 lata (lub zamiennie na projekty),
  • określenie aktualności w używaniu danych kompetencji np. django-models – aktualnie używane,
  • posiadane certyfikaty,
  • zdobyte doświadczenia tj. zrealizowane projekty lub doświadczenia zawodowe,
  • portfolio projektów,
  • wycenę czasu pracy np. wycena stawki godzinowej,
  • kierunek rozwoju i zainteresowania w obszarze IT.